WZC SKZW podjęło uchwałę ustalającą roczną składkę członkowską 2018 w wysokości 120 złotych.

Składkę należy wpłacać na konto bankowe Stowarzyszenia Krótkofalowców Ziemi Wołomińskiej.

Numer konta w PKO BP: 38 1240 6335 1111 0010 6289 6671

W zleceniu należy napisać: składka 2018, znak licencyjny

Skarbnik Andrzej Janiewicz SQ5KIM