PZK - Polski Związek Krótkofalowców

PK-UKF Polski Klub UKF

Mikrofale - forum

Polski Klub Radiowideografii PK RVG

SP-OTC - SP OLD TIMERS CLUB


SP5KAB

SP5YAM  ;   link FB

SP5KVW

SP5ZCC

SP5KMB


SP9ZEW

SP9ZHC

SP9ZHR


SP7PBC

SP7PKI / SP7PCA

SP7PDL


SP6PAZ

SP6PWS

SP6PRT


SP2PUT


BEACONS - SR5TDM

 

Polonia


Kanada :

VE3XPL


Australia :

SQ6AD


USA :

NA9PL - PAAROS


UK :

M0SQC