Świąt prawdziwie Wielkanocnych
z jajkiem, słońcem i Dyngusem roześmianym,
z wiarą mocną w lepsze jutro i nadzieją...
a przy stole niech zasiądą Przyjaciele,
których miłość, dobroć, radość
pozostaną  na dni wiele i tygodni.

W imieniu Zarządu SKZW - Tomasz SP5CCC


" Przy wigilijnym stole,
Łamiąc opłatek święty,
Pomnijcie, że dzień ten radosny
W miłości jest poczęty;

Że, jako mówi wam wszystkim
Dawne, prastare orędzie,
Z pierwszą na niebie gwiazdą
Bóg w waszym domu zasiądzie.

Sercem Go przyjąć gorącym,
Na ścieżaj otworzyć wrota -
Oto co czynić wam każe
Miłość - największa cnota.
"

Wierszem Jana Kasprowicza -(w imieniu zarządu SKZW

Najserdeczniejsze życzenia z okazji Świąt Bożego Narodzenia

- Tomasz SP5CCC
Świę­co­ne ja­jecz­ko,
Ślicz­na ma­lo­wan­ka!
Śpie­wam so­bie, ska­czę so­bie
Od sa­me­go ran­ka.

We­so­ły dzień na­stał,
Za­dźwię­cza­ły dzwo­ny!
Ko­łem, ko­łem bo­ró­wecz­ki,
Jak wia­nek zie­lo­ny.

Ściel­że się, ob­ru­sie,
Jako śnie­żek bia­ły;
Mo­jej mamy rącz­ki dro­gie
Cie­bie roz­kła­da­ły.

Roz­kła­da­ły cie­bie
Na tym dłu­gim sto­le,
Żeby było dla sie­rot­ki
Miej­sce w na­szem kole.tymże wierszem  Marii Konopnickiej - w imieniu zarządu SKZW

Najserdeczniejsze życzenia z okazji Świąt Wielkiej Nocy

- Tomasz SP5CCC

Nadburzańska aktywność radiowa 26 września 2021

 

Nasłuch satelity – jak zacząć pracę z satelitą?


Za pomocą dostępnych w Internecie odbiorników webSDR jest możliwy nasłuch sygnałów z satelity  np. na stronie: http://217.133.56.150:8901/

IS0GRB konfiguracja powyższego webSDR-a

 

Więcej informacji :

 

strona Piotra SP9LVZ

strona klubu HF5L

Sekcja Łączności Radiowej Pobudki

AMSAT-UK