Zarząd Stowarzyszenia Krótkofalowców Ziemi Wołomińskiej działając zgodnie z § 26 pkt 3 Stowarzyszenia
zwołuje Walne Zebranie Członków na dzień 16 czerwca 2018 r., godzina 11:00.
WZC SKZW odbędzie się w Wołominie, ul. Wileńska 51, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie obrad WZC.
2. Uczczenie pamięci zmarłych kolegów.
3. Wybór protokolanta.
4. Wybór Komisji Mandatowej.
5. Sprawozdanie Komisji Mandatowej.
6. Wybór przewodniczącego obrad.
7. Zatwierdzenie regulaminu i porządku obrad.
8. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.
9. Wybór Komisji Wyborczej.
10. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
11. Sprawozdanie Zarządu Stowarzyszenia.
12. Sprawozdanie Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.
13. Przyjęcie sprawozdania finansowego.
14. Dyskusja nad sprawozdaniami.
15. Udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi.
16. Wybór Zarządu SKZW.
17. Wybór Komisji Rewizyjnej SKZW.
18. Dyskusja.
19. Odczytanie protokołu Komisji Uchwał i Wniosków.
20. Zakończenie Zjazdu.

Wołomin, 30.04.2018


Prezes Zarządu

Tomasz Ciepielowski SP5CCC

 
Radosnych i pogodnych Świat Wielkanocnych
członkom Stowarzyszenia Krotkofalowcow Ziemi Wołominskiej
oraz
wszystkim sympatykom krótkofalarstwa życzy
 
Zarzad Stowarzyszenia
 

W oczekiwaniu na zdjęcia i nagrania od innych uczestników - zamieszczamy to co mamy :)

Jeśli masz zdjęcia do opublikowania filmy prosimy o wysłanie na e-mail : klub(at)sp5wwl.pl

Film

 

 

Z dużą satysfakcją informujemy, że 10 marca br. o godz. 10.00 z boiska

Katolickiej Szkoły Podstawowej Księży Michalitów w Markach (al. Piłsudskiego 248/252) wystartuje balon z sondami radiowymi.

Projekt wypuszczenia balonu z sondami to inicjatywa księdza Grzegorza SP5MSG ,

naszego Kolegi krótkofalowca z Marek

oraz rezultat współpracy wielu ludzi dobrej woli w tym Ryszarda SQ9MMD, Krzysztofa SQ5NWI

oraz członków naszego klubu SP5WWL.

 Zapraszamy do Marek, aby bezpośrednio z uczniami szkoły uczestniczyć w uruchomieniu projektu.

Tych co będą mogli przyjechać zachęcamy do śledzenia trasy balonu pod adresem:

https://tracker.habhub.org/#!mt=roadmap&mz=9&qm=1_day&f=SP5WWL

Częstotliwości sond radiowych zamontowanych na balonie:

RTTY- 437.600 MHz

APRS – 432.500 MHz

SSTV – 144.500 MHz

Zdjęcia dla transmisji SSTV przygotował Tomek SP5TM.

Klub SP5WWL współpracuje ze szkołą w Markach w wielu innych krótkofalarskich tematach.

 

Tomasz SP5CCC

Wszystkim naszym członkom i sympatykom

 

Życzenia radosnych

 

Świąt Bożego Narodzenia ,

 

odpoczynku w rodzinnym gronie ,

 

oraz sukcesów i spełnienia marzeń

 

w Nadchodzącym Nowym Roku

 

składa Zarząd SKZW