Zawody 100 lat Bitwy Warszawskiej odbyły się w dniu 15 sierpnia 2020 r.
Organizatorem zawodów było Stowarzyszenie Krótkofalowców Ziemi Wołomińskiej przy współpracy

Warszawskiego Oddziału Terenowego Polskiego Związku Krótkofalowców w Warszawie.


Celem zawodów było upamiętnienie 100-lecia Bitwy Warszawskiej.


Do Komisji Zawodów wpłynęło 142 logi uczestników zawodów. W tym 7 logów do kontroli.


Wyniki opracowane zostały przy pomocy oprogramowania przygotowanego przez Marka Niedzielskiego SP7DQR.


Wyniki dostępne są na stronie Stowarzyszenia Krótkofalowców Ziemi Wołomińskiej
https://sp5wwl.pl/, na stronie WOT 25 http://ot25.pzk.org.pl/ oraz na stronie PZK.


Po obliczeniu wyników Komisja Zawodów stwierdziła, że zwycięzcami w poszczególnych
kategoriach zawodów są:


A – Stacje indywidualne CW – Władysław Wdowczyk SP1AEN, nagroda Burmistrza Radzymina


B – Stacje klubowe na CW – Klub Łączności SP2KAC, nagroda Starosty Wołomińskiego


C – Stacje indywidualne SSB – Andrzej Urban 3Z3AHK, nagroda Burmistrza Zielonki


D – Stacje klubowe SSB – Klub Łączności SP4KHM, nagroda Burmistrza Wołomina


E – Stacje SP5 – CW – Zygmunt Szumski SP4ELA, nagroda Stowarzyszenia  Krótkofalowców Ziemi Wołomińskiej


F – Stacje SP5 – SSB – Wiesław Paszta SQ5ABG, nagroda Stowarzyszenia Krótkofalowców Ziemi Wołomińskiej


G – Stacje nasłuchowe – Kazimierz Raczyński SP1-22055, nagroda Stowarzyszenia Krótkofalowców Ziemi Wołomińskiej


Pełne wyniki zawodów dostępne są w   >>>>  załączniku(pdf)   ,   wersja html

 

Zwycięzcy w każdej z siedmiu kategorii otrzymują nagrody (szklane trofea z grawerowanym opisem) oraz dyplomy okolicznościowe.


Dyplomy okolicznościowe otrzymują zdobywcy trzech pierwszych miejsc w każdej z kategorii.


Ze względu na pandemię koronawirusa nie odbędzie się uroczystość ,  spotkanie w Urzędzie Miejskim w Wołominie.


Nagrody i dyplomy zostaną dostarczone zwycięzcom drogą pocztową.


Komisja Zawodów wyraża podziękowanie Markowi Niedzielskiemu SP7DQR za nieocenioną pomoc w rozliczeniu zawodów.

 


Komisja Zwodów


-  Robert Radomski SP5SJR


- Tomasz Mierzejewski SP5TM 

Z okazji 100-nej rocznicy Bitwy Warszawskiej 1920 - serdecznie zapraszany do udziału w ogólnopolskich 

zawodach upamiętniających zdarzenia z roku 1920-go.

Karty QSL przez WOT 25. Poniżej regulamin zawodów

 

 

Tomasz SP5CCC

 


 

REGULAMIN OGÓLNOPOLSKICH ZAWODÓW ŁĄCZNOŚCI

100 lat Bitwy Warszawskiej„

 

Nazwa zawodów: „ 100 lat Bitwy Warszawskiej 1920”

 

Cel zawodów: uczczenie 100 rocznicy Bitwy Warszawskiej 15 sierpnia 1920 r.

 

Organizatorzy: Stowarzyszenie Krótkofalowców Ziemi Wołomińskiej oraz Warszawski Oddział Terenowy PZK w Warszawie

 

Patronat: - Starosta Powiatu Wołomińskiego Pan Adam Lubiak

- Burmistrz Radzymina Pan Krzysztof Chaciński

- Burmistrz Wołomina Pani Elżbieta Radwan

- Burmistrz Zielonki Pan Kamil Michał Iwandowski

 

Uczestnicy: polskie amatorskie stacje nadawcze i nasłuchowe.

 

Termin: 15 sierpnia 2020 roku od godz. 17:00 do godz. 19:00 czasu lokalnego. Obowiązuje 5 minut QRT przed i po zawodach.

 

Pasmo: 80 m ( w segmentach przeznaczonych do pracy w zawodach).

 

Emisje: CW i SSB.

 

Wywołanie: na CW – „CQ BW”, na SSB – „Wywołanie w zawodach: 100 lat Bitwy Warszawskiej.

 

Raporty: RS(T) + numer kolejny łączności (od 001). Stacje SP5 podają RS(T) + litery BW.

 

Punktacja:

- QSO na CW – 2 pkt.,

- QSO na SSB – 1 pkt.

- QSO ze stacjami organizatorów: SN100BW oraz SP5WWL – 10 pkt. niezależnie od emisji

- QSO ze stacjami SP5 - daje dodatkowo 1 punkt niezależnie od emisji

 

Wynik końcowy: suma uzyskanych punktów za poprawnie przeprowadzone łączności.

 

Kategorie:

A – Stacje indywidualne CW

B – Stacje klubowe na CW

C – Stacje indywidualne SSB

D – Stacje klubowe SSB

E – Stacje SP5 – CW

F – Stacje SP5 - SSB

G – Stacje nasłuchowe

 

Uwaga: Uczestnik zawodów może być sklasyfikowany tylko w jednej kategorii.

 

Nasłuchowcy: Za prawidłowy nasłuch uważa się odbiór znaków obu korespondentów, raportów i grup kontrolnych.

Punktacja jak dla nadawców.

 

Dzienniki: W formie pliku Cabrillo jako załącznik do e-maila. W temacie e-maila należy podać jedynie znak wywoławczy.

Zaleca się stosować program logujący Marka SP7DQR, dostępny na stronie http://www.sp7dqr.pl/zawody.php

 

Elektroniczne dzienniki zawodów należy przesłać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 23 sierpnia 2020 r. adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Ostateczne wyniki zawodów zostaną opublikowane na stronach internetowych organizatorów www.wotpzk.org.pl oraz www.sp5wwl.pl.

 

Dzienniki przesłane po terminie, w innych formatach niż określa regulamin nie będą klasyfikowane.

 

Nagrody: za zajęcie I miejsca w każdej kategorii – puchar oraz dyplom, za II i III miejsce - dyplom. Dyplomy i puchary zostaną

wręczone we wrześniu 2020 r. na uroczystości w Urzędzie Miasta Wołomina, (ul. Ogrodowa 4, 05-200 Wołomin).

Dokładna data zostanie podana w terminie późniejszym.

 

 

 

Komisja zawodów

 

Wołomin, 6.02.2020 r.

 

 

"W trudnym czasie - Świąt rodzinnych, roześmianych,
Jaj przepięknie malowanych
Zdrowia szczęścia oraz zgody,
w poniedziałek dużo wody...
Najserdeczniejsze życzenia z okazji Świąt Wielkiej Nocy"

W imieniu zarządu SKZW  - Tomasz SP5CCC

Na 98 % kolejny baon poleci w najbliższą sobotę.

4 kwietnia godz. 12.00 balon 50 g, lateks napełniony helem.

Parametry planowanych nadajników

* RTTY 437.650MHz 300/540 7N1 (może ulec zmianie)
* APRS – 432.500MHz
* SSTV – 144.500MHz (FM)

Czytaj więcej >>>